این مرکز در یکی از بهترین نقاط شمال تهران و تقریبا در اواسط خیایان نیاوران بین سه راه یاسر و میدان نیاوران از غرب به شرق قرار دارد. پس از عبور از پمپ بنزین در نبش خیابان رفیعی و قبل از داروخانه میتوانید تابلو کلینیک را مشاهده کنید. کلینیک باتیس در یک منطقۀ ممتاز از نظر تجاری، اداری و مسکونی قرار گرفته است و از هر کجای پایتخت که بخواهید به آسودگی میتوانید به این مرکز دسترسی داشته باشید. وجود فضای بزرگی در روبه روی کلینیک برای پارک خودر باعث شده تا مراجعین عزیز از این نظر هم دغدغه ای نداشته باشند.

 

فهرست